Zkoušky

 

shihan Hidetaka Nishiyama

 

http://www.rsakti.com/images/nish.jpg

 

Prostřednictvím neustálého bádání po technickém zlepšení se v celé šíři začínají rozvíjet lidské schopnosti. Zatímco stupně technické vyspělosti mohou být dosaženy pouhým vykonáváním jednotlivých technik, hledání v tradičním karate nemá žádné meze. Lidská schopnost rozvoje a teoretická možnost uspět jsou hranice, které vyžadují naše neustálé zkoumání.

 

Etiketa při zkoušce

Ke zkoušce přistupuje karateka řádně oblečen v bílém karategi. Po vyvolání vystupuje s jistotou a sebedůvěrou, ukloní se před zkušebním komisařem a patřičnou vážností a přesvědčením o pozitivním průběhu zkoušky. Vnitřně je připraven vydat maximum tělesné a duševní síly.
Bude-li výsledek zkoušky negativní, karateka úklonou ukáže, že má úctu ke zkušebnímu komisaři a jeho rozhodnutí. Slibuje tím, že při opakování zkoušky ze sebe vydá více, aby byl výsledek pozitivní.
Kladný výsledek zkoušky je pro karateku výzvou, aby dále zdokonaloval a rozšiřoval své vědomosti, rozhodně by neměl vést ke ztrátě skromnosti karateky a k ustrnutí na dosaženém dílčím úspěchu.

Vítězství samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate.
Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě.
Používají se zejména kryty, údery pěstí,
seky a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby.
Cvičením tradičního karate se
člověku dostává prostředků pro rozvoj
psychických a mentálních vlastností.

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 

Stupně technické vyspělosti (STV)

Barva pásku (obi) v tradičním karate označuje výkonnostní úroveň cvičence. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést jednotlivé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti a sportovní chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. Je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty tradičním karate-do k úspěchu a poznání.
První zkoušku na 9 kyu mohou cvičenci skládat zhruba po čtyřměsíčním základním tréninku. Čekací doby na další žákovské stupně technické vyspělosti jsou 4 až 6 měsíců, záleží na individuálních schopnostech jednotlivce.

.

 

Zkušební řád

Při  Kihon !!!

v Kiba-Dachi po třetí akci Ki-ai

v Zenkutsu-Dachi po páté akci Ki-ai

Při Kumite protiúder s Ki-ai.

 

9. KYU BÍLÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai,Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

 

KATA
Taikyoku Shodan

 

8. KYU ŽLUTÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Soto-Uke, Mawate
5x Kokutsu-Dachi vpřed s Shuto-Uke, Mawate
5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage

 

KATA
Heian Shodan, Taikyoku Nidan

 

KUMITE
Gohon Kumite
Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok
Útok 5x Chudan-OI-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok

 

 

7. KYU ORANŽOVÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Jodan-Mae-Geri
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

 

KATA
Heian Nidan, Taikyoku Sandan

 

KUMITE
Sanbon-Kumite
Útok 3x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, protiútok
Útok 3x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke,protiútok
Útok 3x Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, protiútok

.

 

6. KYU ZELENÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan Gyaku-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se SambonTsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi Uke, Kizami-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku Nukite, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Mae Geri,Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnout zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan)
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Kekomi, na obě strany
5x Zenkutsu-Dachi )Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

 

KATA
Heian Sandan

 

KUMITE
Kihon-Ippon-Kumite, útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan -Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, libovolný protiútok
TEST
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti

 

 

5. KYU MODRÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sambon-Tsuki, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi,Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi
5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan)
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

 

KATA
Heian Yondan

 

KUMITE
Kihon-Ippon-Kumite, útok vlevo a vpravo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, libovolná obrana a protiútok
TEST
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly

 

 

 

4. KYU MODRÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sambon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi, Uraken-Uchi
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dchi vpřed s Mawashi-Geri,Gyaku-Tsuki
3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem
4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu a na zem

 

KATA Heian Godan

 

KUMITE Sanbon-Kumite, Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Uke, Gyaku-Age-Uke, Gyaku-Soto-Uke, Gyaku-Gedan- Barai
TEST
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly

 

 

3. KYU HNĚDÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sambon-Uke
5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyakku-Tsuki, Age-Uke
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Enpi, překrok do Zenkutsu-Dachi
s Uraken Uchi, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenutsu Dachi s Gyaku-Shuto-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Gedan-Barai
3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri Keage, obrat, vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi
3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi-Geri Chudan, vpřed Mawashi-Geri-
Jodan)
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri
Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki
Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře

 

KATA Tekki Shodan, Taiji Shodan

 

KUMITE
Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan Oi-Tsuki, Chudan Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi
TEST
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, síly

 

 

 

 

2. KYU HNĚDÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dcahi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Enpi, Tate-Enpi, překrok do Kiba Dachi s Yoko-Enpi
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu- Dachi s Gyaku-Haito-Uchi
5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se
Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri Kekomi, Uraken-
Uchi, vpřed do Zenkutsu Dachi s Oi-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro Geri, Gyaku-Tsuki
5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem
Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na
zem
Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki
Jiyu Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

 

KATA
Shitei Kata: Heian 1-5, Tekki Shodan,
Tokui Kata: , Bassai Dai

 

KUMITE
Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri
Jiyu Kumite
TEST: fyzické zdatnosti

  

1. KYU HNĚDÝ PÁS

KIHON
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku Sambon-Tsuki
5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sambon Tsuki
5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki
5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-dachi
se Shuto-Uke
5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do
Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi Geri
5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Mawashi Geri stejnou nohou, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Ushiro-Geri,
Uraken-Uchi
5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki
Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae Geri, Yoko-Geri-Keage,Mawashi-Geri stejnou
nohou bez došlapu na zem
Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), doZenkutsu-Dachi, Gyaku-Tsuki
Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

 

KATA:
Shitei Kata: Heian Oi-Kumi, Taiji Nidan,
Tokui Kata: Bassai –Dai, Jion

 

KUMITE
Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri
Jiyu Kumite
TEST: fyzické zdatnosti

 

 

zdroj: www.rsakti.com